Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

Egypte: Oud en Nieuw

Egypte is het land waar Oud en Nieuw elkaar nooit loslaten! Terwijl de was fris wappert op het balkon, worden beneden koningshoofden onder de tempelvloer vandaan gehaald. Stammend uit de 15e eeuw v.Chr., werden ze in de 1e eeuw v.Chr. hergebruikt als ‘gewijde’ fundamenten in de nieuwbouw van koning Ptolemaeus ‘de fluitspeler’. Zorgvuldig hergebruik van oudere sculpturen die in het verleden al door rituelen waren ‘gewijd’ is iets dat in Egyptische tempels vaker voorkomt. Zo begroef ook Hatsjepsoet in Karnak een beeld van koning Neferhotep, een ‘voorouder’, in het fundament van een constructie rond haar Noordelijke obelisk in de tempel van Karnak. En de opgravers gaan er ook hier voorlopig vanuit dat de vijf koningshoofden een onderdeel zijn van een zogenaamd “consecration deposit”. Deze laag zat diep genoeg om de suikerfabriek te weerstaan die er in 1861 nog op werd gebouwd.  De opgravingen werden hier in 1935-36 door de Egypt Exploration Society begonnen, maar niet afgemaakt. In 2004 hervatte een Frans team de klus die in 2013 een spectaculair slot kende. In 2014 verscheen een Engelstalige verslag van Christophe Thiers in het bulletin van de Egypt Exploration Society, voorzien van mooie foto’s: Egyptian Archeology nr. 44 (2014) © foto Christophe Thiers

, , ,