Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

Graf van Roetsch-ka

ka and his wife

foto: Meghan E.Strong

Bij opgravingen in Giza is ten zuiden van de necropool van de piramidenbouwers, een nieuw graf ontdekt dat gedateerd wordt tussen 2465 – 2323 v.Chr.. Het gaat om een rotsgraf met een bijzondere lay out dat zou kunnen duiden op een tot dusver onbekend grafveld hier, alsus Zahi Hawass. In de schilderingen is de grafeigenaar Roetsch-ka (Rwdj Ka ) te zien met zijn vrouw  (boven) en bij het spiesen van vis in het payrusmoeras (beneden). Uit zijn titulatuur blijkt dat hij dienst deed in de grafcultus van koning Chaëfra, de bouwer van de tweede piramide in Giza.

rwd-ka-marshing-scene

foto: Meghan E.Strong

rwdj-ka

foto: Meghan E.Strong

 

, , ,