Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

Iers Veen Manuscript

the-fadden-more-psalter

In de zomer van 2006 duikelde Eddie Fogarty met zijn graafmachine een pakketje op uit het veen dat hem als iets zeer ouds voorkwam. Hij snelde naar de eigenaren van het land, Padraig en Kevin Leonard die, zoals veel Ieren, niet geheel onbekend waren met het fenomeen van het veen als conservator van historisch erfgoed. Onverwijld verpakten zij de vondst weer in natte turf. Deze snelle en adequate “EHBO” bleek de redding voor een mansucript uit de 8e eeuw! Tijdens de ‘opgraving’ verried het zichzelf al als een gebedenboek door open te vallen op een pagina met Psalm 83. Maar pas na vier jaar minitieus restauratiewerk gaf het zijn meest intrigerende geheim prijs: de leren omslag bleek van Egyptisch design en in de binnenkant ervan trof men snippers papyrus aan. Ierland schudde op zijn grondvesten: was het als grondlegger van het vroege christendom dan toch verbonden met Egypte? De bakermat van het monasticisme vanwaaruit het kloosterleven zich naar Europa verspreidde en Ierland de fakkel overnam?!

 

Het Nationaal Museum in Dublin presenteert nu de Faddan More Psalter, een unicum in de wereld, aan het publiek sinds 8 juni 2011 in de tentoonstelling The Treasury Celtic and Early Christian Ireland.

,