Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

Nieuwe vondsten, Karnak, Egypte

Egypt_Karnak_Temple_of_Ptah_3-2

De tempel van Ptah in Karnak werd tot voor kort door weinigen bezocht. Dit bescheiden juweel van de god Ptah was jarenlang een ‘vergeten plek’, gelegen buiten de geijkte paden van de toeristenstroom. Pas in 2008 richtten archeologen hun pijlen op deze tempel. En zoals vaker onder Egyptische tempelvloeren het geval is, bewaarde ook hier de sacrale bodem geheimen. In een sleuf  onder de vloer, lagen rond een restant van een kalkstenen beeld van de god Ptah (57x55x24 cm) de brokstukken van andere, kleine sculpturen. Maar er werd ook een gaaf exemplaar aangetroffen van een stenen beeldje van een zittende godin Moet, met de dubbele kroon van Egypte op haar hoofd. Een wijgeschenk van een ‘godsdienaar’ van Amon-Ra in Karnak, geheten Nespaoutytaouy. Deze man droeg ook de titel ‘godsvader’ die erop duidt dat hij een vertrouwenspersoon van de koning was. Moet was de belangrijkste godin van Karnak, vrouw van Amon-Ra. Waaropm zíj juist hier aan de voeten van Ptah werd gelegd? Goede vraag….!

In januari wordt het weer spannend, als ze verder graven…..http://www.cfeetk.cnrs.fr/index.php…

nieuwe vonst Karnak

copy-3

copy-4

 

 

, , ,