Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

het goud van Huy: TT40 open

tomb of Amenhotep-Huy
Wie was Huy?

Huy was ‘onderkoning van Nubië’ onder farao Toetanchamon (ca. 1325 v.Chr.). Nubië was vooral belangrijk voor het Egyptische hof omdat hier ontelbare goudmijnen lagen. Huy rapporteerde regelmatig aan de farao en waarborgde als “onderkoning van Nubië” de goudwinning en de goudafdracht aan de koning. Het goud werd bewaard in de tempel van de rijksgod Amon-Ra, waar zich ook de nodige werkplaatsen bevonden.

Daarom is in  het graf van Huy uitgebreid afgebeeld hoe Nubiërs goud afdragen. Nubische hoogwaardigheidsbekleders in Egyptische klederdracht lopen in lange rijen over de wanden van Huy’s graf en knielen neer voor hun ‘onderkoning’ die ze ‘heerser’ noemen en vergelijken met de zonnegod Ra. Zij dragen hier goud af  in poedervorm en cirkelvormig baar goud.  Goud werd toen niet in baren gegoten zoals wij ze kennen, maar in ringvormen gegoten. Een voorbeeld van zo’n ‘gouden ringvorm’ bevindt zich in de Nederlandse privé collectie van A. Meyer.

Het belang van goud

Goud was belangrijk voor het Oudegyptische hof. Het stond symbool voor het licht van de zonnegod, en daarmee voor de farao zelf. In de mythologie van de Oude Egyptenaren is ook het vlees van de goden van goud. Goud werd verwerkt in godenbeelden, grafkisten en ceremoniële voorwerpen en sierraden. Zo is de binnenste kist van Toetanchamon van puur goud en weegt 110 kilo. Ook van de rijksgod Amon-Ra zijn kleine beeldjes van puur goud bewaard gebleven, waaronder een in het bezit was van lord Carnarvon die het doorverkocht aan het Metropolitan Museum in New York.

Het graf van Huy is weer open voor het publiek

Het graf van Huy ligt in Qurnet Murrai (TT40) Het is klein, maar fijn en ook historisch gezien bijzonder: we kennen niet veel graven van hooggeplaatsten in Thebe, uit de tijd van Toetanchamon. Het revolutionaire bewind van diens vader, Achnaton, had letterlijk een streep door de oude rijksgod gehaald en daarmee ook door het bijbehorende ambtenarenkader dat tot die tijd de dienst uitmaakte in Egypte.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

, , , , , , , ,