Ring of Brodgar, Orkney © anniewrightphotography.com

Veenmummie en veenboter

Ned Kelly and bog body foto: Alain Betson

Ned Kelly van het National Museum Ierland onderzoekt de nieuwste vondst in situ, in Cashel Bog, Co Laois. tussen Abbeyleix en Portlaoise. Hij vermoedt dat het gaat om een mensenoffer van een jonge vrouw die vervolgens ritueel in het veen werd begraven. De torso en het hoofd waren in een leren zak geborgen. Deze zijn slecht bewaard gebleven omdat ze niet aan het veen zijn blootgesteld. Dit in tegenstelling tot de benen die op de foto goed te zien zijn. In Ierland zijn tot nu toe 100 veenmummies gevonden, maar zelden in situ. En juist dat maakt deze mummie interessant omdat de context ook kan worden onderzocht. Dit veengebied in midden Ierland wordt door de Ierse energiemaatschappij, Bord na Mona, op grote schaal geëxploiteerd. De veenmummie werd op 11 augustus door een van haar medewerkers ontdekt. Het gebied heeft al eerder archeologische vondsten prijsgegeven, zoals een prehistorische bronzen bijl en bog butter.

bog-butter foto: Ger Rogers

In april 2011 werd de tot nu toe grootste vondst van bog butter gedaan in de buurt van Tullamore, county Offaly. Joe Glancy (op de foto) en zijn neef Brian Glancy staken turf in de Ballard Bog toen ze op 2.3 meter diepte op een houten vat stootten met 47 kilo van de vetachtige substantie! Joe ging naar huis, tikte bog butter in op het internet en wist meteen wat hem te doen stond: met natte turf bedekken en het Nationaal Museum bellen! Bog butter heeft soms een vleesbasis en soms een melkbasis, zoals in deze instantie. Hetgeen op grond van geur en kleur onmiddellijk evident was. Bog butter kan honderden en misschien wel duizenden jaren oud zijn. Blijkbaar waren de eilandbewoners zich er al vroeg van bewust dat het veen ook etenswaren langer goed hield.